Selectie & Contractering

Welkom in de wereld van vastgoed

Er kunnen vele redenen zijn om in gesprek te gaan met een makelaar of huisvestingsadviseurs; afloop huurovereenkomst, herinrichting, technische klachten, etc. Maar de aanleiding met de meeste impact is toch wel wanneer sprake is van herhuisvesting.

Voor de meeste kantoorgebruikers is herhuisvesting geen dagelijkse bezigheid. Want hoe vaak maakt u dit nu mee in uw actieve kantoorcarrière? Meestal ligt de oorzaak in een snelle wisseling van omstandigheden (groei, fusie, overname) waardoor er sprake is van een acuut huisvestingsprobleem. Duidelijk is dat er wat moet gebeuren. Helaas ontbreekt het aan kennis, ervaring en capaciteit om hier als organisatie zelf invulling aan te geven. Dus op zoek naar een of meerdere externe partijen voor de noodzakelijke assistentie. Veel tijd is er niet dus u geeft de voorkeur aan een pragmatische aanpak. Herkent u zich hierin?

Maar hoe ziet de markt er eigenlijk uit? Hoe werken partijen, hoe zien hun verdienmodellen er uit, hoe zit het met de leveringsvoorwaarden en wat zijn marktconforme fees? Hier een algemene indruk van de markt en enkele aandachtspunten bij de inschakeling van partijen.

​Indicatie financiële belangen

Bij herhuisvesting komt de kantoorgebruiker veelal in contract met, in volgorde van binnenkomst, een makelaar, een adviseur en een (interieur) architect. En om het allemaal helder te houden kennen we ook diverse partijen die meerdere van deze rollen gecombineerd aanbieden. De afgelopen jaren is ca. 1,2 mio m² kantoorruimte per jaar aangehuurd (units groter dan 500 m²).  Op basis van de gegevens van Vastgoedmarkt is te herleiden dat het daarbij bij ca. 20% ging om contractverlengingen. Derhalve ca. 950.000 m² had betrekking op nieuwe contracten ofwel herhuisvesting.

Een grove raming leert dat deze markt qua aanhuurcourtage goed is voor ca. € 25 tot 30 mio. Wat betreft het aandeel herhuisvesting gaat het daarbij indicatief om een investeringsvolume van ca. € 500 tot € 600 mio. Qua advieshonoraria  zal hier dan ca. € 50 mio mee gemoeid zijn. Voor de (interieur) architecten gaat het daarbij nog eens om ca. € 25 mio (alle bedragen excl. BTW). Kortom een aanzienlijke markt. Een markt die met uitzondering van de meeste transactie gegevens weinig transparant is.

Profielschets partijen

Per marktpartij hebben wij een analyse gemaakt van de voorkomende type spelers, het zich voordoen van mogelijke potentiële conflicts of interest en vormen van honorering. Het geheel wordt telkens afgesloten met enkele aandachtspunten bij de selectie en contractering.