Huurovereenkomsten

Rechten & Plichten

De huurovereenkomst vormt de formele afronding van een periode van oriëntatie, besluitvorming en onderhandeling. In het huurcontract worden de rechten en plichten van huurder en verhuurder beschreven; het kader waaraan partijen zich veelal gedurende vele jaren dienen te houden. De belangen zijn dan ook groot. De ervaring leert dat als op een later moment teruggegrepen wordt naar dit contract, er veelal iets aan de hand is en de stemming wel eens heel anders kan zijn dan bij ondertekening. Daarnaast dat de betrokkenen van weleer er mogelijk niet meer zijn waarmee de context is verdwenen. Kortom voldoende reden om alle aandacht te schenken aan de totstandkoming van deze overeenkomst en deze jaarlijks te agenderen voor een 'status quo' check.

In de regel is de verhurende partij de penvoerder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst. Veelal wordt gebruik gemaakt van de model huurovereenkomst kantoorruimte zoals opgesteld door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) dd. 30 januari 2015 inclusief de daarbij behorende algemene bepalingen. De ROZ is een lobby organisatie voor verhuurders van onroerend goed hetgeen verklaart waarom de model huurovereenkomst nogal eens wordt aangemerkt als 'verhuurdervriendelijk'. Voor huurders des te meer reden oplettend te zijn en, indien het aan voldoende (juridische) kennis ontbreekt, zich te laten bijstaan door een advocaat en / of adviseur.

Toelichting & Aanbevelingen

Hier wordt volstaan met enkele algemene en met name praktische aandachtspunten. Qua volgorde volgen wij hierbij de model huurovereenkomst.