Herhuisvestingsbudget

Inzage in uw herhuisvestingsbudget

Zeker bij een budget geldt dat zonder toelichting, cijfers weinig zeggen. Eerste vraag daarbij is dan ook: waar hebben we het over? Gaat het hier alleen om investeringen of zitten hier ook de eenmalige kosten in? En de verhuiskosten, tijdelijke voorzieningen, terugbrengen van de huidige huisvesting in de oorspronkelijke staat, etc.? Om te komen tot een meer generiek toepasbare budgetopstelling beperken we hier ons tot de volgende kostenposten (los hoe hiermee fiscaal omgegaan dient te worden).

Een ander belangrijk aspect dat hier meespeelt is de staat van het gehuurde en hoe het door verhuurder wordt opgeleverd. Levert de verhuurder het geheel in nieuwstaat op of is sprake van een oplevering 'as it is' waar uiteraard in de huurcondities (huurprijs / incentives) rekening mee is gehouden. Om zaken vergelijkbaar te houden gaan wij hier uit van een oplevering in nieuwstaat.

Uitgangspunt voor een reëel budgetinzicht is tenslotte dat het herhuisvestingsproces zo wordt ingericht dat elke € optimaal wordt aangewend. Zowel wat betreft huisvestingsconcept, programma, ontwerp & engineering, inkoop en uitvoering als de inrichting van de projectorganisatie.

Kostendrivers

Velen denken dat de hoogte van het herhuisvestingsbudget met name wordt bepaald door de vraag 'wil ik een Volkswagen Golf of een Porsche Panamera?' En dan hebben we het nog niet eens over alle mogelijke opties. Inderdaad, los van een zekere ondergrens kan iedereen het zo gek maken als men wil. Maar er is wel degelijk in objectieve zin op het herhuisvestingsbudget te sturen zoals op de volgende aspecten:

​Benchmark cijfers herhuisvesting

Elk project is anders resulterend in een specifiek budget. Op basis van nacalculatie hebben wij een benchmarkmodel ontwikkeld waarmee in algemene zin inzage kan worden gegeven in de relatie tussen het herhuisvestingsbudget / m² en de kwaliteit van het gebouw, het huisvestingsconcept en het ambitieniveau. In onderstaande grafiek gebaseerd op een hoofdkantoor voor 150 medewerkers en een hedendaags huisvestingsconcept, wordt inzicht gegeven in deze benchmark cijfers. Bedragen per m² excl. BTW (prijspeil 01-2017).lijn99.png