Duurzaamheid

De groene kantooromgeving

Van de totale CO2 uitstoot in Nederland is ruim 40% afkomstig uit de gebouwde omgeving. Dit terwijl het technisch al zeer goed mogelijk is om gebouwen te ontwikkelen die energieneutraal zijn en helemaal geen CO2 uitstoten. Er ligt dus een enorme kans en uitdaging om de CO2 uitstoot te verlagen. Maar naast energie zijn er nog diverse andere aspecten die een gebouw duurzaam maken. Bijvoorbeeld de locatie (bereikbaarheid), de efficiency in gebruik en / of de materialen die gebruikt zijn.

Duurzaamheid neemt een steeds belangrijkere plek in op de agenda van kantoorgebruikers en eigenaren. Veel kennis hierover is beschikbaar bij de Dutch Green Building Council , de netwerkorganisatie voor duurzaam bouwen en vastgoed. Hier wordt volstaan met een korte toelichting op de wetgeving en opties voor certificering.

Wetgeving

In 2014 heeft de overheid het energieakkoord gesloten waarin is afgesproken dat er in de gebouwde omgeving sterk ingezet zal worden op energiebesparing. Een en ander is aangescherpt in het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit, zoals gepubliceerd op 2 november 2018. Een overzicht van de hiertoe ingestelde wet- en regelgeving.

​Labels & Certificering

Naast geschetste wetgeving zijn er de afgelopen jaren diverse methodieken ontwikkeld om de mate van duurzaamheid te kunnen kwantificeren en te certificeren. Een overzicht.