Beroepsorganisaties

Het hogere doel

In de meeste branches zijn mensen en organisaties op zoek naar gelijkgestemden; actief in een zelfde werkveld, werkend aan vergelijkbare uitdagingen en het hoofd biedend aan soortgelijke bedreigingen. De samenwerkingsvormen die hierdoor ontstaan kennen verschillende invalshoeken. Te denken valt daarbij aan belangenbehartiging, networking en / of het bieden van een platform voor verdere professionalisering. Hoe zit dat eigenlijk in de Nederlandse kantoorgebruikersmarkt. 

Brancheorganisaties kantoorgebruikersmarkt  

In Nederland is het dungezaaid met belangenorganisaties die zich primair richten op de kantoorgebruiker. Aan de aanbodzijde van de markt zien we daarentegen meerdere belangenorganisaties. Bij de makelaardij is daarbij de focus sterk gericht op networking en de commerciële belangen. In de meer technische en organisatorische advisering zien we ook initiatieven tot kennisuitwisseling en professionalisering met betrekking tot leveringsvoorwaarden en kwaliteitsborging.

Organisaties kantoorgebruikers​

Corenet zegt over zichzelf dat het de leidende brancheorganisatie is voor professionals actief in corporate real estate. Hetgeen niet wil zeggen dat het lidmaatschap is voorbehouden aan kantoorgebruikers. Zo zijn ook diverse makelaars en leveranciers lid van Corenet. Men is wereldwijd actief en heeft meer dan 9.000 leden. De Benelux Chapter richt zich met name op networking waarbij de speerpunten voor 2016 zijn:

CREME Nederland is in 2005 opgericht door DTZ Zadelhoff en organiseert 4 keer per jaar bijeenkomsten, waarbij de uitdagingen, problemen en wensen van de leden centraal staan. CREME staat voor Corporate Real Estate Management Executives. De organisatie telt thans ruim 50 leden die, naar men zegt, allen actief zijn als vastgoedexpert gericht op de huisvestingsbehoefte van de eigen organisatie.

Organisaties makelaars / adviseurs

Hoewel de eigen beroepsgroep bij deze organisaties centraal staat is hier ook wat te halen voor de kantoorgebruiker. Met name op het vlak van ethiek, leveringsvoorwaarden, beroepsaansprakelijkheid en geschillen bieden deze organisaties veelal duidelijkheid over 'geaccepteerde' normen, waarden en 'juridische' kaders. Een overzicht.