Doelgroep Kantorenwizard.nl

Kantorenwizard.nl richt zich op kantoorgebruikers die niet beschikken over een inhouse professioneel (her)huisvestingsteam. Partijen die derhalve in geval van het bepalen van hun huisvestingstrategie, contractonderhandeling, (her)inrichting en / of herhuisvesting, grotendeels afhankelijk zijn van derden. Professionals als u die tegelijkertijd kritisch zijn op budget en proces met een bovenmatige gevoeligheid voor potentiële conflicts of interest.

Van onbewust naar bewust

Kantorenwizard.nl is kritisch en generaliserend met het risico dat een deel van onze boodschap mogelijk overkomt als stemmingmakerij. Voor alle duidelijkheid, in algemene zin loopt het wel los met de kantoorgebruikersmarkt in Nederland. Echter door een gebrek aan kennis en ervaring aan de zijde van de gemiddelde kantoorgebruiker, is wel sprake van een verhoogd risico. Wanneer wordt een potentieel conflict of interest een waar conflict of interest? Wordt het door u opgemerkt of blijft het in het duister? Hoe gaat u om met een dergelijke situatie en is de aan u voorgestelde oplossing wel een echte oplossing? Waarom deze risico's accepteren nu een alternatief voorhanden is?

Toelichting gehanteerde methodieken

Transparantie staat hoog in ons vaandel. Reden om hier een toelichting op te nemen over de gehanteerde methodieken bij de verschillende onderdelen van Kantorenwizard.nl. Het biedt duidelijkheid over onze overwegingen en keuzes.

Privacy

Enkele tools van de Kantorenwizard.nl bieden de mogelijkheid om naast een verkort advies op het scherm een nader uitgewerkt maatwerkadvies aan te vragen. Deze meer dan interessante adviezen worden automatisch gegenereerd en per omgaande per e-mail aan u toegezonden. Deze service is gratis en zonder verplichtingen. Wel zullen wij u vragen om feedback. De door u aan ons verstrekte informatie zullen wij nimmer met derden delen. Indien u daar prijs opstelt zullen wij dat aan u bevestigen in de vorm van een non disclosure agreement.

Kantorenwizard.nl levert nieuw inzichten in de kantorenmarkt.