30 jaar kantorenmarkt

Wij draaien al een tijdje mee in de kantorenmarkt, en wel met name aan de zijde van de kantoorgebruiker. Veel is er veranderd; locatievoorkeuren, leegstand, Het Nieuwe Werken, duurzaamheid, etc. Nauwelijks veranderd daarentegen is de vaak weinig transparante relatie tussen de kantoorgebruiker en de makelaar / adviseur(s). Het voelt weliswaar steeds meer als een adviesrelatie echter niet automatisch gestoeld op onafhankelijkheid en met zicht op alle onderliggende belangen. Tot op heden had de kantoorgebruiker hierin nauwelijks een alternatief. Nu wel.

Onze missie

Kantorenwizard.nl komt voort vanuit een missie om de markt voor kantoorgebruikers transparanter te maken. Doel daarbij is het creëren van een evenwichtiger speelveld. Hiertoe bieden wij achtergrondinformatie, voorlichting over de aanpak van (her)huisvestingsprocessen en tools die vroegtijdig inzicht bieden in de aard en omvang van uw specifieke huisvestingsvraagstuk. Nee, wij hebben niet de ambitie om op de stoel van de makelaar te gaan zitten. Ons gaat het om, rekening houdend met het brede scala aan aanwezige belangen, op een voor u verantwoorde wijze vorm te geven aan uw huisvestingsvraagstuk.

Ons verdienmodel

Maar wij moeten uiteraard ook eten. Naast de 'gratis' voorlichting adviseren wij u graag op maat bij het opstellen van uw (her)huisvestingstrategie, de selectie & contractering van makelaar en / of adviseur, het oplossen van geschillen maar ook gewoon als vraagbaak of loods. Dat doen wij op adviesbasis, onafhankelijk en pragmatisch met heldere afspraken vooraf over scope, planning en honorering. Onze doelen daarbij zijn het creëren van een passende huisvesting, het elimineren van risico's en het realiseren van substantiële besparingen.

Kantorenwizard.nl

Kantorenwizard.nl is een initiatief van Rietmeijer Strategisch Advies, een onafhankelijk adviesbureau actief aan de voorkant van (her)huisvestingsvraagstukken. Maar wij gaan de markt niet alleen veranderen. Reden om deelname aan Kantorenwizard.nl in principe open te stellen voor een ieder die onze missie onderschrijft en net als wij een serieuze bijdrage wil leveren aan de verdere professionalisering van de kantoorgebruikersmarkt. 

Kantorenwizard.nl biedt een objectieve kijk op huisvestingsvraagstukken.