Vroegtijdig inzicht in de ruimtebehoefte

In het grijze verleden kon men voor de ruimtebehoefte van een gemiddelde kantoorhoudende organisatie uitgaan van standaard 25 m² per medewerker. Tegenwoordig ligt dat mede in het licht van Het Nieuwe Werken heel wat genuanceerder. Reden voor bezettingsgraadmetingen, interviews, onderzoek, testfits, etc. Zeker nuttig maar aan het begin van het herhuisvestingproces kan het een stuk eenvoudiger en dus goedkoper. Voorwaarde daarbij is wel dat de uitgangspunten voldoende specifiek zijn. Reden om in de vraagstelling bij de Space Calculator een uitgebreide toelichting op te nemen met betrekking tot relevantie en gradaties.

Toelichting berekening benodigd metrage

De Space Calculator kent de volgende variabelen

Op basis van een brede analyse van praktijksituaties zijn de effecten van genoemde variabelen op de ruimtebehoefte gekwantificeerd. De calculator hanteert een bandbreedte van 10% voor het benodigde vloeroppervlak (m² VVO) gebaseerd op een gemiddelde kantoororganisatie, een goed indeelbaar gebouw en een als marktconform aan te merken opslag algemene ruimten.

Naast het basisadvies dat direct op het scherm wordt getoond, is op aanvraag een uitgebreid advies beschikbaar. Het uitgebreide advies wordt per omgaande per e-mail verzonden. Het geeft een breakdown van de ruimtebehoefte naar primaire ruimte (werkplekken), secundaire ruimte (vergaderen, restaurant, entree) en circulatie / indelingsverlies. Daarnaast geeft het uitgebreide advies een benchmark overzicht (m² VVO per medewerker) ingeval gekozen wordt voor een ander huisvestingconcept.

Kantorenwizard.nl is dé vraagbaak voor huisvestingsvraagstukken.