Vroegtijdig de beschikking over een reëel herhuisvestingsbudget

Vroegtijdig inzicht in de kosten gemoeid met herhuisvesting is voor een kantoorgebruiker cruciaal. Zowel bij de strategie bepaling, contractonderhandelingen als bij het beheersbaar maken van de implementatie. Eigenlijk ongelooflijk dat hieromtrent op internet geen serieuze informatie te vinden is. En dat terwijl op basis van enkele uitgangspunten zonder meer een reëel globaal herhuisvestingsbudget is te berekenen. Voorwaarde daarbij is wel dat de uitgangspunten voldoende specifiek zijn. Reden om in de vraagstelling bij de Budget Calculator een uitgebreide toelichting op te nemen met betrekking tot relevantie en gradaties.

Omwille van vergelijkbaarheid wordt uitgegaan van een oplevering van het basisgebouw in nieuwstaat (dus geen budgetreservering voor renovatie werkzaamheden en / of achterstallig onderhoud) en dat geen sprake is van verplichtingen vanuit de verhuurder om op onderdelen te werken met door de verhuurder voorgeschreven leveranciers. 

Toelichting berekening herhuisvestingsbudget

De Budget Calculator kent de volgende variabelen:

Op basis van een brede analyse van praktijksituaties zijn de effecten van genoemde variabelen gekwantificeerd. De calculator hanteert een bandbreedte van 10% voor het benodigde herhuisvestingsbudget (€ excl. BTW).

Het herhuisvestingsbudget voorziet in de kosten voor bouwkundige en installatie-technische werken, vaste inrichting, meubilair en eenmalige kosten. In de installatie-technische werken zijn ook de generieke ICT-voorzieningen opgenomen zoals een spraak-data netwerk. Echter apparatuur is hierin niet opgenomen. Wat betreft de eenmalige kosten zijn wel de kosten verbonden aan makelaar, interieurarchitect en projectmanagement opgenomen doch niet de kosten van juridisch advies, tijdelijke maatregelen en verhuiskosten. Dit omdat laatstgenoemde kosten per situatie ernstig kunnen variëren.

Naast het basisadvies, dat direct op het scherm wordt getoond, is op aanvraag een uitgebreid advies beschikbaar. Het uitgebreide advies wordt per omgaande per e-mail toegezonden. Het geeft een breakdown van het herhuisvestingsbudget naar bouwkundige kosten, installatie-technische kosten, vaste inrichting, losse inrichting en eenmalige kosten. Daarnaast wordt voorzien in een benchmark (€ excl. BTW per medewerker) ingeval gekozen wordt voor een ander initieel kwaliteitsniveau van het basisgebouw en / of voor een ander ambitieniveau qua inrichting.

Twijfels over het advies van je makelaar of adviseur? We leveren graag een second opinion!