Voor de goede orde ................

Hoewel wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te werk gaan bij de samenstelling en het onderhoud van de informatie op deze website, kan Kantorenwizard.nl niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en / of accuraat is. Kantorenwizard.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die mocht ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen die mochten worden verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De informatie die op deze website verstrekt wordt, kan niet worden beschouwd als een enig professioneel advies. Op grond van de informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.

Behoudens voor persoonlijk èn niet commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud hiervan zonder schriftelijke toestemming van Kantorenwizard.nl worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of op enige andere wijze die van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.

De websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen, worden niet door Kantorenwizard.nl gecontroleerd, gemaakt en / of onderhouden. Kantorenwizard.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid hiervan.

Op zoek naar objectieve informatie over kantoorhuisvesting? Kijk op Kantorenwizard.nl.