Wij van WC eend adviseren .........................

Hoewel de beleggingsmarkt ons anders doet vermoeden gaat het met de gebruikersmarkt van onroerend goed niet erg best. Uiteraard zijn er uitzonderingen zoals de woningmarkt en de markt voor modern grootschalig logistiek. Maar overall hebben we gewoon van alles veel te veel. Gevolg een omvangrijke, structurele en de omgevingskwaliteit bedreigende leegstand. Toch menen sommige professionals dat de markt er inmiddels echt positiever voor staat. Terecht? Een voorbeeld uit de  retailmarkt.

Afgelopen week lazen we in VGM een column met de kop 'Positieve berichten over detailhandel'. Een aardige bespiegeling over de retailmarkt. Geen trend- of cijfermatige onderbouwing maar wel krachtige uitspraken zoals 'nu de noodzaak voor verandering (tot overheden en retailers) doordrongen lijkt, staat niets een solide herstel meer in de weg'. Om af te sluiten met 'geef de (winkel)markt nog even de tijd en dan zal blijken dat we sterker teruggekomen zijn van de recente tegenvallers'. Het zou qua strekking zo de maidenspeech van Peter Bosz bij Ajax kunnen zijn .............. Maar geloofwaardig?

In dezelfde editie van VGM was nog veel meer te lezen over de retailmarkt hetgeen overigens wel een ander beeld oproept. Zo stelt Minister Kamp dat hij veel winkelmeters uit de markt wil halen vanwege de hoge structurele leegstand. Een ander bericht is dat de omzet van de detailhandel in maart ten opzichte van een jaar eerder 4% hoger is uitgekomen echter wel met de kanttekening dat de webwinkels een steeds groter aandeel opeisen (26% groei!). Om af te sluiten met een bericht dat Amazon.com naar Nederland komt met volgens Wijnand de Jong (directeur brancheorganisatie Thuiswinkel.org) verstrekkende (negatieve) gevolgen voor de gehele Nederlandse detailhandel.

En dan zijn er de afgelopen dagen de berichten over Hudson. Zeker positief maar bedenk dat 1 Hudson nog geen zomer maakt. Zeker niet als er ondanks alle kritiek tegelijkertijd toch een outlet center in Zevenaar gaat komen. Juridisch wellicht niet te voorkomen maar voor de leefbaarheid van de nabijgelegen (binnen)steden desastreus.

Kortom genoeg stof tot nadenken. Maar weinig daarover in de bewuste column. Een expert opinion of gewoon beïnvloeding van het marktsentiment? U mag het zeggen. Door de titel van de auteur ('senior consultant Research') en het ontbreken van een vermelding van zijn werkkring (een van de grote makelaarskantoren) geeft het wel het gevoel van een gevalletje 'Wij van WC eend adviseren ......................'.

 

 

 

Twijfels over het advies van je makelaar of adviseur? We leveren graag een second opinion!