Provada 2017; meer van hetzelfde of op naar de 30.000 bezoekers?

Ondanks het warme weer was het afgelopen week druk op de Provada. Het totale bezoekersaantal kwam op 23.517 ofwel een stijging met 6% ten opzichte van 2015. En de vastgoedmarkt werd getrakteerd op vele nieuwsfeiten. Chapeau voor Flip Kerkhoven en zijn team! Maar hoe ziet 2017 er uit voor deze toch wel wat merkwaardige beurs; een soort 'auto RAI' voor fabrikanten, dealers en handelaren maar zonder consumenten. Time for a change?

Eindgebruikersdebat of adviseurs die debatteren over eindgebruikers

Ook dit jaar was de kantoorgebruiker de grote afwezige op de Provada. Bekend is dat de meeste makelaars hun klanten waarvoor ze aanhuren niet uitnodigen. 'Wat hebben die hier nu te zoeken?' en 'Voordat je het weet staan ze bij de concullega bier te drinken' zijn daarbij de vaak gehoorde argumenten. En met het jaarlijks door Corenet te organiseren 'Eindgebruikersdebat' ga je de oorlog ook niet winnen. Het dit jaar in samenwerking met JLL verzorgde debat leverde hiervoor de zoveelste bevestiging. Het thema 'the office environment of 2025' miste op voorhand aan inspiratie. En helaas was dit ook merkbaar bij enkele panelleden. Maar het belangrijkste was dat van de ca. 100 deelnemers slechts 25 waren aan te merken als 'eindgebruiker'. De rest, ja u raadt het al, waren vastgoedmensen met de makelaars/adviseurs voorop. En die konden na afloop gerust naar huis want, zoals vooraf was te voorspellen, resulteerde dit debat niet in enig nieuws onder de zon.

Mogelijk interessantere thema's

Waarom niet eens inzoomen op thema's die wel hout snijden zoals de effecten van de veranderde vraag naar kantoorruimte (structureel lagere opname, leegloop regio's door relocatie naar de grote steden), wat de ware betekenis is van aanbieders van flexibele kantoorconcepten en/of het vertrouwen van de eindgebruiker in de vastgoedmarkt. Met name laatste is interessant. Zo wordt het vertrouwen in de verschillende beroepsgroepen uitvoerig belicht in het onlangs verschenen rapport 'Trust in Professions 2016' van GfK Verein. Helaas is de vastgoedmarkt hier niet separaat in opgenomen maar een plaats tussen de top 3 van minst vertrouwde beroepsgroepen (verzekeringsagenten, bankiers en politici) is niet ondenkbaar.

De kantoorgebruiker centraal

Maar het begint uiteraard op de beursvloer zelf zoals met serieuze aandacht voor de kantoorgebruiker op de stands van makelaars, ontwikkelaars, en adviseurs. Maar ook het mobiliseren van partijen als Corenet, NFC, FMN en Facto rondom een themaplein 'de kantoorgebruiker centraal' zal helpen. En tenslotte zou ook een onderwijscluster (gebouwen, installaties, facility management) een plek kunnen krijgen. Immers ook daar ligt een relatie met de kantoorgebruiker. Kortom kansen genoeg. Ik zeg ........... op naar de 30.000 bezoekers. Duidelijk is dat Kantorenwizard.nl daarbij dan niet zal ontbreken!

Twijfels over het advies van je makelaar of adviseur? We leveren graag een second opinion!