Per 2019 moeten huurverplichtingen worden opgenomen op de balans. En dat heeft consequenties!

Nu

De balans geeft inzage in de bezittingen, schulden en eigen vermogen van een onderneming. Een kantoorpand in eigendom dient dan ook opgenomen te worden op de balans. Ingeval sprake is van een financial lease (financiering) is dat ook het geval. Echter bij een ‘gewone’ huursituatie (operational lease) kan volstaan worden met een toelichting in de jaarrekening.

In Nederland wordt ca. 2/3 van alle kantoren gehuurd op basis van een operational lease. En niet zonder reden. Uiteraard biedt het flexibiliteit maar zeker zo belangrijk is dat een huursituatie van positieve invloed is op diverse balansratio’s waaronder de ‘debt ratio’.

Straks

Per 1 januari 2019 wordt de IFRS (International Financial Reporting Standards) van kracht waarbij alle verplichtingen zo ook de huurverplichting, opgenomen moeten worden op de balans. Hierdoor gaan de diverse balansratio’s schuiven. De keuze tussen eigendom en huur komt daarmee voor sommige partijen wellicht in een ander daglicht te staan. De verkoop van het eigen kantoor via een sale & lease back heeft balans-technisch in ieder geval geen zin meer.

Duidelijk is dat de lengte van de huurovereenkomst ook veel effect heeft. Balans-technisch zal een 15-jarige huurovereenkomst weinig verschillen met een situatie in eigendom. Kortom zaken om vroegtijdig goed over na te denken en daar mogelijk de huisvestingstrategie op aan te passen!

Meer informatie

Er wordt veel geschreven over de IFRS. TIAS Vastgoedlab, een kennisinstituut van de Universiteit Tilburg en de TU Eindhoven, heeft onlangs een interessant webinar gehouden over IRFS Lease Accounting. Dit is terug te zien op de volgende weblink.

Meer weten? Wij zijn altijd beschikbaar voor een nadere, vrijblijvende kennismaking.