Oppassen voor zelfrijdende auto’s!

De opkomst van de zelfrijdende auto kan grote gevolgen hebben voor de vastgoedmarkt. Deze uitspraak werd gedaan door het Centraal Plan Bureau (CPB) op de onlangs gehouden  ‘Dag van de Projectontwikkeling’. Maakt het CPB zich zorgen over de risico’s dat haperende zelfrijdende voertuigen schade gaan veroorzaken aan gebouwen? Wellicht een drastische wijziging van de bouwopgave?

Nee de stellingname van het CPB was dat met de komst van deze nieuwe generatie auto’s het woon-werkverkeer effectiever wordt en daarmee de reis langer mag duren. Ja ja en dat met verstrekkende gevolgen voor de vastgoedmarkt. U begrijpt het, een soort 1+1+1=7. Nee wij beschikken ook niet over een glazen bol maar toch een enkele kanttekening.

Volgens een onderzoek uit 2014 van MT is de Nederlandse forens gemiddeld 46,5 minuten op weg naar zijn werk. Tijd die met name wordt besteed aan informatie opname (radio) en bellen. Kijkend naar het zelfrijdende alternatief (de trein) dan zien we daar met name de activiteiten chatten en slapen bij komen. Want veel mensen zien reistijd helemaal niet als werktijd. Gaat dat in de zelfrijdende auto op grote schaal dan wel gebeuren?

De verwachting is dat weinig mensen blij worden van een vrijwillige reistijdverlenging. Zo wordt een dagelijkse busrit van een half uur al als deprimerend ervaren. In Zweden is zelfs een link gelegd tussen relatief lang woon-werkverkeer en het aantal echtscheidingen. Echt waar. Dit schijnt te maken te hebben met het gelijk verdelen van zorgtaken waaronder het ophalen van de kinderen van de crèche. Dus als het CPB gelijk krijgt ziet het er slecht uit voor de Zweden.

En in Nederland. Gaan we door de komst van de zelfrijdende auto anders aankijken tegen mobiliteit, locatievoorkeuren en de bezettingsgraad van kantoren. Een versie Het Nieuwe Werken 4.0? Nee er valt wel wat af te dingen op de stelling name van het CPB. Maar ze zullen het (1+1+1=7) wel doorgerekend hebben. Gelukkig hebben ze er dit maal geen planning bij afgegeven. Er is dus nog hoop!

 

Kantorenwizard.nl biedt een objectieve kijk op huisvestingsvraagstukken.