Ook de beste makelaar kies je via de computer

In de advocatuur gebeurt het al. Het op basis van big data selecteren van de meest geschikte partij om je belangen bij onder te brengen. Zo stelt Premonition dat de 'advocaat -rechter combinatie' de uitkomst van een zaak voor 30,7% beïnvloedt. Informatie die gebruikt kan worden voor de selectie van de 'beste' advocaat.  Ook toepasbaar bij de selectie van uw makelaar en/of huisvestingsadviseur?

Business to Consumer market

Big data biedt ongekende mogelijkheden om producten vergelijkbaar te maken. Denk daarbij aan de vele vergelijkingsites zoals Kieskeurig.nl en Vergelijk.nl. Veelal is wel sprake van enig spanningsveld tussen objectiviteit en commercie (hoeveel sterren ....) maar menig consument zal zich daar niet aan storen. Immers dergelijke sites zijn bijzonder nuttig als je iets wilt aanschaffen (bijv. een compact camera) waar je beperkt verstand van hebt. En mocht het product uiteindelijk toch tegenvallen dan kan je in ieder geval tegen je partner zeggen dat je zorgvuldig te werk bent gedaan.

Langzaam maar zeker krijgt big data ook steeds meer toepassing in de dienstensector. Denk aan Cheapticket.nl en Tripadvisor. Op zich eenvoudig als de specificatie van de dienst helder is (vlucht, hotelovernachting) en op prijs kan worden vergeleken. Lastiger wordt het als sprake is van een zeker maatwerk en kwaliteit moeilijk te meten is. Maar als er een verdienmodel onder past ... Neem de woningmakelaars. Zo zijn er inmiddels diverse vergelijkingsites. Naast courtage wordt bijvoorbeeld de verkoopsnelheid als criterium meegenomen. Ook de feedback van consumenten wordt inzichtelijk gemaakt. Dat alles voor wat het waard is want de meeste sites zijn alles behalve compleet qua dienstenaanbieders.

Ook advocaten trachten meer zichtbaar te worden richting de consument. Zo zijn er sites zoals Deadvocatenwijzer.nl en Advocaatzoeken.nl die een match maken tussen vraag en aanbod. Naast specialisatie en afstand worden hier ook reviews meegenomen. De deelnemende advocaten betalen een vast maandbedrag om opgenomen te worden. De Orde van Advocaten heeft nl. bepaald dat het betalen van provisies niet is toegestaan. 

Business tot Business

In de zakelijke dienstverlening zien we nog weinig van dit alles. Verklaringen hiervoor zijn o.a. de aard van de werkzaamheden (meer maatwerk), concurrentie overwegingen en het ontbreken van de reviewbereidheid. Een bedrijf als bijvoorbeeld Philips zal echt geen openbare review afgeven over de matige dienstverlening van haar accountant of advocaat. Hoe krijgen we dan wel meer inzage in de performance van de grote zakelijke dienstverleners? Of is dat een illusie?

Advocatie Magazine publiceert al jaren 'De stand van de advocatuur'. Het geeft een overzicht van omzet en personeelsomvang van de advocatuur. Een aardig lijstje dat met name de gemoederen onderling bezighoudt. Adviesbureau Full Finance en Accountancy Vanmorgen doen hetzelfde voor de top 30 accountantskantoren. Het biedt geen inzicht in de prijs-kwaliteit van de dienstverlening maar het is toch iets (bijv. gemiddelde fee per fte). Hoe zit dat eigenlijk in de vastgoedmarkt?

Makelaars OG en huisvestingsadviseurs

Er bestaat geen overzicht van omzet of personeelsomvang van de top 10 Nederlandse makelaarskantoren. Deze zijn ook nauwelijks te herleiden uit bijv. de gedeponeerde cijfers bij de Kamer van Koophandel aangezien de cijfers internationaal worden geconsolideerd. Vanuit concurrentie overweging doet men geen mededelingen over afzonderlijke landen. Wel zijn er overzichten van Vastgoedmarkt over marktaandeel qua transacties en tracht Property.nl hieruit een omzetindicatie te genereren. Bedenk dat het daarbij slechts om een deel van de activiteiten gaat (excl. taxaties, consultancy, beheer, projectmanagement). Over huisvestingsadviseurs ontbreekt overigens elk overzicht.

Zeker geen 30,7%

De berichtgeving van Premonition roept uiteraard vraagtekens op. Welke criteria worden gehanteerd, hoe worden deze gewaardeerd, hoe is de onderlinge weging, etc.. Echter de ingeslagen weg is interessant. Want mede door big data is het mogelijk veel meer gegevens te registeren, te structureren en onderdeel te maken van een vergelijking tussen partijen. Uiteraard bij voorkeur gebruikmakend van objectief meetbare gegevens (omzet, personeel) maar mits voorzien van een duidelijke toelichting, kunnen daar ook subjectieve aspecten in meegenomen worden. Zaken als positionering, kans op potentiële conflicts of interest en kwaliteit laten zich immers niet altijd objectief vaststellen maar zijn wel van grote betekenis voor de beoordeling / selectie van partijen.

Voor de zakelijke klant maar zeker ook voor de branche zelf is benchmarking de stap naar verdere professionalisering. In de Kantorenwizard Kieswijzer hebben wij daarbij destijds het voortouw genomen. Zeker zijn daarbij keuzes gemaakt die op onderdelen arbitrair zijn. Maar het is wel een begin. Het is nu aan de branche om het belang van dergelijke initiatieven te onderschrijven en hieraan zelf ook een bijdrage te leveren. Een onderwerp voor op de agenda van de RICS, Corenet en/of Creme?

 

 

 

Kantorenwizard.nl houdt je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.