Afstudeeronderzoek ASRE rondom incentives

Incentives op de Amsterdamse kantorenmarkt

Onlangs behaalde Boris Ziermans van CushmanWakefield zijn MRE titel (Master of Real Estate) aan de Amsterdam School of Real Estate met zijn afstudeerscriptie 'De determinanten van incentives op de Amsterdamse kantorenmarkt'. Een interessant onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de hoogte van door huurders te ontvangen incentives. Het gaat daarbij om een huurkorting bij ondertekening van de huurovereenkomst, veelal uitgedrukt in huurvrije perioden of een eenmalige bijdrage in de inrichting. Altijd zinvol hier als kantoorgebruiker kennis van te nemen. De belangrijkste conclusies.

Gezien de werkkring van Boris Ziermans zijn de uitkomsten over de toegevoegde waarde van de makelaar wel enigszins verdacht. Neemt niet weg dat het goed is om u bij uw volgende herhuisvestingsproces te richten op die zeldzame institutionele verhuurder die de verhuur zelf ter hand neemt.

De gehele studie is overigens te downloaden op www.vastgoedkennis.nl/docs/MRE/15/Ziermans.pdf

 

Bron: Real Estate Research Quarterly

Meer weten? Wij zijn altijd beschikbaar voor een nadere, vrijblijvende kennismaking.