NFC Index 2015: Een voorbeeld van 'how to lie with statistics'?

Facility Management Magazine (FMM) kopte vorige week 'Kosten kantoorwerkplek stijgen met 2% naar € 8.959'. Verklaring: organisaties lijken steeds meer te kiezen voor een hoogwaardige kantooromgeving. Mooi nieuws voor een ieder die een boterham verdient aan de kantooromgeving. Maar hoe is dit te rijmen met de daling van de werkplekkosten met ruim 7% per full time medewerker? Tendentieuze berichtgeving van FMM, een mooi staaltje goochelen met cijfers van NFC of is hier meer aan de hand?

Het gevaar van statistieken

In zijn meesterwerk 'How to lie with statistics' (1954) stelt Darrell Huff 'there are three kinds of lies; lies, damned lies and statistics'. En eigenlijk schuilt in laatste het grootste gevaar. Mensen zijn namelijk gek op cijfers en, mits goed gepresenteerd, vormen zij de basis voor vertrouwen.  Zolang de conclusies enigszins geloofwaardig zijn zal bovendien niemand aan de juistheid van de cijfers twijfelen.

Netherlands Facility Costs Index Coörperatie

NFC Index zegt een onafhankelijke organisatie te zijn die zich richt op de facilitaire kostenontwikkeling in Nederland. De organisatie telt ca. 125 leden die allen op een gestructureerde wijze hun facilitaire kosten delen en waaruit jaarlijks met ondersteuning van o.a. de adviseurs van Colliers en Twynstra Gudde, een NFC index wordt gedestilleerd. Hoewel de ledengroep geen 100% afspiegeling is van de Nederlandse kantoorgebruiker (relatief veel overheid en grootbedrijf), is dit op zich een prima initiatief om te komen tot benchmarks en trendsignalering. Toch lijkt er iets mis te gaan.

NFC cijfers 2013 - 2015 (incl. afwijking t.o.v. voorgaand jaar)

Jaarlijkse facilitaire kosten per werkplek

Jaarlijkse facilitaire kosten per full time employee (fte)

Onderbouwing NFC

NFC richt zich in haar onderbouwing geheel op de kosten per werkplek. Na een periode van bezuinigen en scherper inkopen, wordt de trendbreuk in 2015 geweten aan hogere eisen die gesteld worden aan de werkomgeving. Kijken we echter naar de kosten per fte dan zien we in het geheel geen trendbreuk. Sterker, de kostendaling zet zelfs nog harder door. Op zich logisch in het perspectief van de stagnerende opnamecijfers (incl. beperkte investeringsbereidheid) op de kantorenmarkt.

Naast de kosten houdt NFC ook het ruimtegebruik per werkplek bij. En dit jaar voor het eerst met vermelding van het aantal werkplekken per fte. Deze benchmark zou in 2015 gedaald zijn naar 0,96. Maar wat het effect hiervan is op de kostenkengetallen wordt niet vermeld. Op zich begrijpelijk want NFC heeft een groter probleem. Haar belangrijkste benchmarkcijfer (de kosten per werkplek) sterft een snelle dood. Zoals we namelijk allen weten bestaat de traditionele werkplek al lang niet meer. En dat maakt hierop gebaseerde benchmarks zonder meer verdacht.

How to lie .................

NFC is duidelijk in haar berichtgeving dat men op zoek moet naar een nieuwe, meer solide benchmark voor de toekomst. Wellicht wat laat maar wel oprecht. De berichtgeving in FMM is daarentegen ronduit gekleurd. De 'onafhankelijke' cijfers moeten de kantoorgebruiker overtuigen dat het qua kostenbesparingen nu wel op is. Een bericht waar de partners van FMM uiteraard erg blij mee zijn. Maar niet echt goed voor het vertrouwen in de NFC en haar benchmarks. Kortom werk aan de winkel voor Dave Venmans (voorzitter bestuur NFC) en zijn team.

 

Twijfels over het advies van je makelaar of adviseur? We leveren graag een second opinion!