Krokodillentranen aan de Zuidas

Het Parool berichtte onlangs dat 17 partijen bij de Raad van State bezwaar hebben ingediend tegen de voorgenomen aanleg van het Zuidasdok. Gaat het hier om oprechte zorg over de veiligheid, mogelijke schade aan het eigen gebouw, of is hier iets heel anders aan de hand?

Zuidasdok

Al ruim 20 jaar wordt gesproken over het Zuidasdok. In eerste instantie zouden zowel de A10 als de sporen ondergronds gaan maar dat bleek financieel niet haalbaar. Nu blijven de sporen bovengronds. Totale budget € 2 miljard waarvan het Rijk 3/4 betaalt. De verwachting is dat de uitvoering 10 jaar in beslag neemt.

De Zuidas wordt gezien als de enige 'tripple A' locatie in Nederland. Dit is o.a. terug te zien in de relatief hoge huurprijzen, geringe leegstand en indrukwekkende lijst van hier gevestigde bedrijven. Het Zuidasdok levert onmiskenbaar een enorme kwaliteitsimpuls voor deze locatie. Het noordelijk en zuidelijk deel worden met elkaar verbonden met in het hart een nieuw hypermodern knooppunt van openbaar vervoer. Waarom dan zoveel bezwaren?

Overlast

Uiteraard gaat zo'n project gepaard met overlast. Voor de automobilist maar vooral voor de op de Zuidas gevestigde bedrijven. Onder druk heeft de gemeente inmiddels besloten dat de heipalen niet geslagen maar geschroefd moeten worden, er meer aandacht komt voor tijdelijke maatregelen en extra budget wordt vrijgemaakt voor een optimale communicatie. Maar leuker zal het aan de Zuidas de komende jaren niet worden.

Uiteraard maakt iedere weldenkende organisatie zich in een dergelijke situatie zorgen over mogelijke overlast en de bijbehorende negatieve effecten op de bedrijfsvoering. Opmerkelijk is dat Loyens Loeff bij haar onlangs aangekondigde verhuizing naar Hourglass House aan de Zuidas aangaf zich geen zorgen te maken over de bouwactiviteiten van het Zuidasdok. Iets waar men zeker uitvoerig naar heeft gekeken. Ook Looyens ziet dat het Zuidasdok op termijn van onschatbare waarde voor de Zuidas is.

Bezwaren

Maar voor vele partijen is het nog even dubben tussen het korte termijn eigen belang en de positieve impact van de € 2 miljard investering in deze locatie. Zo maakt het Tripoliscomplex op de hoek A10 - Amstelveenseweg bezwaar vanwege de vrees voor waardedaling en stijgend grondwater. Iets waar men wellicht nu al last van heeft? De eigenaar van het voormalig ING House maakt zich zorgen over 'het door heiwerkzaamheden' naar beneden komen van haar glazen gevel elementen. Ook enigszins merkwaardig. Al eerder vielen dergelijke gevelelementen zomaar naar beneden hetgeen meer lijkt te duiden op een mogelijk bouwkundig gebrek. Ja, en dan zijn er nog 2 boomvalken gesignaleerd ...

Akzo Nobel spant echter de kroon.  Men maakt bezwaar tegen het Zuidasdok vanwege haar 'onmiskenbaar negatieve impact'. Bijzonder. De plannen voor het Zuidasdok dateren van ver voordat  Akzo Nobel besloot een nieuw hoofdkantoor te bouwen aan de Zuidas. Men wist dus wat er ging gebeuren en had dus ook gewoon ergens anders naar toe kunnen gaan. Overigens is Akzo Nobel geen eigenaar van het pand.

Het einde van een prominente zichtlocatie

De ware reden voor het verzet lijkt te liggen op het vlak van de zichtbaarheid. Of beter gezegd het verdwijnen van deze zichtbaarheid. Nu hebben bedrijven zoals Deloitte, ABN Amro, Akzo Nobel, Van Lanschot en Baker & Mckenzie hun 'gratis' bilboard aan de A10. Straks zijn deze alleen nog zichtbaar voor de treinreiziger. Een pijnlijk verlies op het vlak van naamsbekendheid, vindbaarheid en niet in de laatste plaats voor het imago. Maar een moeilijk aspect om bezwaar over aan te gaan tekenen. Wat krijgt de totale Zuidas immers niet terug door deze ingreep?

Wat we overigens niet terugzien in de bezwaren is dat het Zuidasdok nauwelijks een oplossing biedt voor de verkeersafwikkeling richting de A10. Nu al is het verlaten van de Zuidas in de avondspits een klein drama. Door de verdere verdichting zal dit alleen maar erger worden. Een gemiste kans. Maar zoals uit de bezwaren van de 17 partijen blijkt is dat net zo'n moeilijk onderwerp voor bezwaar als het verlies aan zichtbaarheid.

 

 

 

Meer weten? Wij zijn altijd beschikbaar voor een nadere, vrijblijvende kennismaking.