Ga je voor huisvestingsadvies naar je accountant?

Als we het over kantoorhuisvesting hebben dan denken we direct aan de rol van de makelaars en huisvestingsadviseurs. Maar wat doen de grote accountants zoals Deloitte, EY, PWC en KPMG eigenlijk op dat vlak? Nu nog veelal onder de radar maar wel degelijk aanwezig. En als het aan hun ligt steeds prominenter.

Big Four

De grote accountants hebben het zwaar. De concurrentie is hevig, de druk op hervorming (o.a. vanwege de Vestia affaire en de vermeende belastingontduiking bij de nieuwbouw van het hoofdkantoor KPMG) is groot. Een gevoelig vraagstuk daarbij is de combinatie van advies en controle binnen een organisatie in combinatie met het onderliggend verdienmodel. Reden voor instelling van de Monitoring Commissie Accountancy die onlangs haar bevindingen ('53 maatregelen') naar buiten heeft gebracht. Haar conclusie: er is nog veel te doen!

De link tussen accountancy en advies is uiteraard commercieel interessant. Vanuit de accountancy is er frequent contact met de klant en bestaat er daarnaast een gedegen beeld over wat er binnen de organisatie speelt. Ook op het vlak van huisvesting en vastgoed. Een open deur derhalve.

Advisering huisvesting en vastgoed

EY kopte onlangs in VastGoedMarkt (VGM) dat men door groei en overnames binnen enkele jaren wil uitgroeien tot dè multidisciplinaire vastgoedadviseur. Men richt zich daarbij op accountancy, fiscaal advies, bedrijfsadvisering en transacties. EY claimt wereldwijd de grootste vastgoed adviesorganisatie te zijn met meer dan 3.500 experts.

Deloitte claimt van de Big Four het grootste real estate adviesteam in Nederland te hebben. Qua aard van advisering vergelijkbaar met EY al lijkt het accent meer te liggen bij de eindgebruiker waarbij ook invulling wordt gegeven aan de contractonderhandeling. Zo werd Deloitte in het VGM transactie-overzicht 2014 vermeld als 'aanhuurmakelaar' van een UWV-vestiging in Breda.

Ook PWC biedt het gehele scala vastgoed adviesdiensten aan investeerders, bedrijven, overheden en corporaties. Ook hier lijkt het accent te liggen bij de eindgebruiker. KPMG tenslotte lijkt zich meer te richten op de vastgoedspelers.

Presentatie

De grote accountants kennen allen een matrix-achtige organisatie langs de assen 'services' en 'sectoren'. De dienstverlening op het vlak van huisvesting en vastgoed is op de websites alleen te vinden via de ingang 'sectoren'. Bij Deloitte is het vervolgens nog behoorlijk zoeken. Het beeld over de te bieden services is daarnaast wel van een heel hoog abstractieniveau waarbij een overzicht van referenties of gerealiseerde projecten ontbreekt. Veelal wordt naast een contactpersoon wel een overzicht gegeven van een team medewerkers. Wat opvalt is dat daarbij het aandeel onroerend goed specialisten (zeer) beperkt is.

Geen van de genoemde partijen is specifiek over hoe ver de dienstverlening bij transacties (aan- en verhuur / aan- en verkoop / financiering) nu daadwerkelijk gaat. Evenmin is duidelijk wat voor verdienmodel (fixed of resultaatsafhankelijk) wordt gehanteerd.

Duidelijk?

Duidelijk is dat de Big Four aan de financiële kant van het vastgoedspectrum zit waarbij de concurrentie aangegaan wordt met de banken, de grote advocatenfirma's en internationale makelaarskantoren. Voor het overige bieden de websites van deze marktleiders betrekkelijk weinig inzicht in hun doen en laten. Wellicht maakt het onderdeel uit van de '53 maatregelen'. Kijkend naar de geëtaleerde ambitie van partijen is onze conclusie voor dit moment ............ er is nog veel te doen!

Kantorenwizard.nl biedt een objectieve kijk op huisvestingsvraagstukken.