Een kritische blik op de afrekening servicekosten 2018 loont!

Servicekosten een gegeven?

Naast de huur wordt per kwartaal, zoals vastgelegd in de huurovereenkomst, een voorschot betaald op de servicekosten. De regel is dat na de jaarwisseling, echter in de praktijk veelal pas rond de zomer, een afrekening plaatsvindt op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten. De afrekening wordt gecompleteerd door een opslag van veelal 5% voor de beheerder. Op zich helder of toch niet helemaal …….. En dan te bedenken dat het hierbij toch snel om een bedrag van € 35 tot € 55 per m² gaat; ofwel 15% tot 25% van de vaste huurlast.

Grip op je servicekosten

Veelal zijn we blij als we over het voorgaande jaar niets bij hoeven te betalen. Maar weten we wel of de afrekening juist is? Misschien betalen we wel (structureel) veel te veel.

Het begint bij inzage in de aard en omvang van de geleverde services. Leuk dat er van 8.00 tot 19.00 een receptionist achter de balie in de centrale hal zit, maar vinden we dat wel nodig? Een lift die veelvuldig is storing staat is lastig. Fijn dat er iedere keer een monteur voor langs komt. Echter deze onderhoudskosten zijn voor rekening van de huurder terwijl renovatie (moet toch een keer gebeuren) voor rekening is van de verhuurder.

Vervolgens is de vraag of de te leveren diensten marktconform zijn ingekocht. En als er sprake is van inkoopkortingen zoals bij mantelovereenkomsten, of die ook ten goede komen aan de huurder. Denk bijv. aan energiecontracten die voor meerdere gebouwen worden afgesloten.

En dan is er regelmatig sprake van een onduidelijke verdeelsleutel. Ja, deze is gebaseerd op de grootte van het gehuurde. Maar kloppen deze meters wel? Hoe zit het met omslag van de algemene ruimten? En wat is de invloed van leegstand op de eindafrekening?

Wij hebben de top 10 tips servicekosten op een rij gezet. Een goed voornemen om in 2018 eens kritisch naar de eindafrekening te kijken! Het kan om veel geld gaan!

 

 

Kantorenwizard.nl levert nieuw inzichten in de kantorenmarkt.