Kantorengebruikersmarkt 2017: ‘and the winner is ……………………………..’

Ook dit jaar vergeleken wij de vele (uiteenlopende) marktcijfers en onderzochten wij hoe de makelaars in de verschillende regio’s qua aanhuurtransacties hebben gepresteerd.

De ‘aanhuur’ winnaars

2017 was een uitdagend jaar. Ondanks alle ophef vanuit de makelaardij dat er een groeiend tekort dreigt aan geschikte kantoorruimte, nam het opname volume met 4% af tot 1,65 mio m². Sommige makelaars profiteerden hiervan maar de meesten konden de goede aanhuurcijfers van 2016 niet vasthouden.

Bij de grote landelijke makelaars heeft CBRE qua aanhuur ondanks een krimp van 7%, haar nummer 1 markpositie verder versterkt. Met 155.000 m² huurde CBRE ca. tweemaal zoveel kantoorruimte aan als nr. 2 Cushman Wakefield die in 2017 op dit onderdeel een krimp van 30% liet zien. Overigens was de pikorde qua verhuur precies andersom waarbij Cushman Wakefield met een groei van 30% de nummer 1 positie van CBRE (-29%) overnam. Op de 3de plaats qua aanhuur eindigde JLL die met een volume van 46.000 m² ten opzichte van het moeilijke 2016, een sterk herstel liet zien (+150%). Ook Savills deed het met 16.500 m² relatief goed (+90%).

Bij de regionale, specialistische makelaars weinig positieve uitschieters. Uitzonderlijk was de groei (+750%) qua aanhuur bij het Arnhemse Strijbosch Thunnissen. Echter dit betrof slechts 1 transactie (contractverlenging gemeente Arnhem). Verder lieten enkele relatief kleine kantoren zoals Appelhoven, Nadorp, Ooms en Spring qua aanhuur aanzienlijke groei zien. De gevestigde partijen in dit segment zagen qua aanhuurvolume allen krimpcijfers.  

Onder de makelaars die alleen voor huurders optreden was Solved in 2017, ondanks een bijna halvering van het aanhuurvolume, verreweg de grootste. Rockstone had een heel goed jaar(+1.100%) maar ook Cresa draaide goed (+160%).

Top 10 aanhuur Nederland 2017

 

 

Aanhuur

Verhuur

Totaal

CBRE
Cushman Wakefield
JLL
Solved
Strijbosch Thunnissen
NL Real Estate
Colliers
Savills
DRS
Appelhoven

154.326
76.466
45.513
31.822
25.293
24.733
20.953
16.505
14.774
8.904

172.825
215.367
61.675
-
10.917
76.417
14.917
65.334
25.061
-

327.151
291.833
107.188
31.822
36.210
101.150
35.870
81.839
39.835
8.904

Kantorenmarkt 2017

Terwijl de kantorenbeleggingsmarkt in 2017 record op record boekte, liep het aan de gebruikerskant met een krimp van de opname met 4% geen storm. In 2017 werd volgens opgave van de NVM maar liefst 950.000 m² kantoorruimte getransformeerd / onttrokken. Hiermee liep de leegstand terug van 7,8 naar 6,7 mio m², hetgeen nog steeds neerkomt op 14%.

Niet overal was sprake van krimp. Zo deden de provincies Flevoland (+26%), Groningen (+ 100%), Noord-Brabant (+34%) en Utrecht (154%) het goed. In de 4 grote steden liep het verhuurvolume overal terug. Vraag is of dit een gevolg is van de verder afnemende beschikbaarheid van moderne kantoorpanden? Volgens vele partijen is nieuwbouw op korte termijn noodzakelijk. Maar wat als de economische groei afvlakt, de rente stijgt en het zo langzamerhand gedaan is met het transformeren van kantoorpanden tot woningen? Wordt het geen tijd dat de overheid, samen met de marktpartijen, nu eens echt serieus werk maakt van een integrale visie op de kantoorbehoefte in Nederland voor de lange termijn? 

Cijferverantwoording

Bij onze analyses hebben wij ons gebaseerd op de door Vastgoedmarkt aan ons ter beschikking gestelde transactiecijfers 2017. Hierbij zijn alleen de gebruikerstransacties meegenomen echter excl. aankoop ten behoeve van eigen gebruik. Alle ranking- en groeicijfers zijn gebaseerd op aanhuur metrages waarbij collegiale opdrachten evenredig zijn verdeeld over de betrokken partijen.

Twijfels over het advies van je makelaar of adviseur? We leveren graag een second opinion!