Beoordeling huisvestingsadvies Kantorenwizard.nl

Dank voor het gebruik van Kantorenwizard.nl. Naar wij hopen biedt de verstrekte informatie en het bijbehorende verkort advies een zinvolle bijdrage bij de structurering van uw huisvestingsvraagstuk.

Mocht u op basis van deze informatie of in meer algemene zin verdere vragen hebben over de inrichting van uw herhuisvestingsproces, dan helpen wij u graag verder. Gebruik hiervoor de link nadere informatie.

Wij zijn zeer benieuwd naar uw oordeel over Kantorenwizard.nl. Het helpt ons bij de verdere ontwikkeling van deze site en bijbehorende diensten.

Wij danken u dan ook bij voorbaat voor het invullen van onderstaande vragen (1 = slecht / 5 = uitstekend). De verwerking is uiteraard anoniem.

Wat vindt u van het idee achter Kantorenwizard.nl?

Hoe beoordeelt u de gebruiksvriendelijkheid?

Hoe beoordeelt u de waarde van de geleverde informatie / adviezen?

Bent u voornemens de informatie / adviezen te gebruiken bij de verdere structurering van uw huisvestingsvraagstuk?

Bent u voornemens om daarbij nogmaals gebruik te maken van Kantorenwizard.nl?

Op zoek naar objectieve informatie over kantoorhuisvesting? Kijk op Kantorenwizard.nl.